Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
CHUYÊN MỤC: QUY ĐỊNH - QUY CHẾ
Quyết định số 80 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
      Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Ban hành Quyết định số 80 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
xem chi tiết...
Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ: Hướng dẫn quy trình tầm sát khuẩn sau khi tiếp xúc bệnh nhân - Mặc phương tiện phòng hộ cá nhân - Cởi bỏ phương tiện phòng hộ tại các đơn vị, khoa phòng và nhân viên vệ sinh nhằm ứng phó khi có dịch viêm phổi do virus Corona
 Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ: Hướng dẫn quy trình tầm sát khuẩn sau khi tiếp xúc bệnh nhân.
xem chi tiết...
Quyết Định số 28 về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ (Đội 2)
 Quyết Định số 28 về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ (Đội 2)
xem chi tiết...
Quyết định số 577 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ.
 
             Quyết định số 577 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

xem chi tiết...
Quy định thời gian thăm, nuôi người bệnh Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
 Quyết định số 257 về việc ban hành quy định thời gian thăm, nuôi người bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ
xem chi tiết...
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ