Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
CHUYÊN MỤC: QUY ĐỊNH - QUY CHẾ
Quyết định số 80 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Ngày đăng: 10/03/2020 14:05
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Ban hành Quyết định số 80 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Quyết Định số 28 về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ (Đội 2)
Ngày đăng: 11/02/2020 12:21
Quyết Định số 28 về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ (Đội 2)
Quyết định số 577 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ.
Ngày đăng: 16/01/2019 15:27
             Quyết định số 577 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Quy định thời gian thăm, nuôi người bệnh Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
Ngày đăng: 24/11/2018 09:45
Quyết định số 257 về việc ban hành quy định thời gian thăm, nuôi người bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ