Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
CHUYÊN MỤC: TUYỂN DỤNG
12
Thông báo dự kiến trúng tuyển viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đợt 2 năm 2020
    Thông báo dự kiến trúng tuyển viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đợt 2 năm 2020
xem chi tiết...
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020
 
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

xem chi tiết...
Thông báo về thời gian và địa điểm ứng viên tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020
 
Ban hành Thông báo về thời gian và địa điểm ứng viên tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

xem chi tiết...
Thông báo triệu tập ứng viên dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đợt 2 năm 2020
 
Thông báo triệu tập ứng viên dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đợt 2 năm 2020.

xem chi tiết...
Thông báo số 791 về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ
      Ban hành Thông báo số 791 về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện  Trường ĐHYD Cần Thơ.
xem chi tiết...
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
      Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
xem chi tiết...
Thông báo số 668 về việc lịch kiểm tra sát hạch ứng viên dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
      Ban hành Thông báo số 668 về việc lịch kiểm tra sát hạch ứng viên dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
xem chi tiết...
Thông báo số 613/TB-ĐHYDCT danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ năm 2020
 
     Ban hành Thông báo số 613/TB-ĐHYDCT danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

xem chi tiết...
Thông báo số 614/TB-ĐHYDCT triệu tập ứng viên dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ năm 2020
 
     Ban hành Thông báo số 614/TB-ĐHYDCT triệu tập ứng viên dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

xem chi tiết...
Thông báo đến số 53 về việc tạm dừng các công tác có liên quan đến tuyển dụng viên chức Bệnh viện
 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo đến số 53 về việc tạm dừng các công tác có liên quan đến tuyển dụng viên chức Bệnh viện.

xem chi tiết...
Thông báo số 301 về việc thay đổi vị trí tuyển dụng viên chức của Bệnh viện
 
     Thông báo số 301 về việc thay đổi vị trí tuyển dụng viên chức của Bệnh viện 

xem chi tiết...
Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện Trường Đại học Y Dược năm 2020
 
     Thông báo số 327 về việc tuyển dụng viên chức Bệnh viện Trường Đại học Y Dược năm 2020

xem chi tiết...
Thông báo Lịch phỏng vấn của ứng viên dự xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
 
   Thông báo số 1173/TB-ĐHYDCT Lịch phỏng vấn của ứng viên dự xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

xem chi tiết...
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức phỏng vấn trong kỳ thi xét tuyển viên chức
 Thông báo 1172/TB-ĐHYDCT về việc thay đổi địa điểm tổ chức phỏng vấn trong kỳ thi xét tuyển viên chức của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
xem chi tiết...
Thông báo số 1150/TB-ĐHYDCT về việc tổ chức xét tuyển viên chức của Bệnh viện Trường ĐHYDCT
 Thông báo số 1150/TB-ĐHYDCT về việc tổ chức xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện Trường ĐHYDCT

xem chi tiết...
12
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ