Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
CHUYÊN MỤC: TUYỂN DỤNG
123
Quyết định số 207 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của Bệnh viện Trường ĐHYDCT năm 2021
Ngày đăng: 21/05/2021 09:18
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Quyết định số 207 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của Bệnh viện năm 2021
Quyết định số 208 về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Trường ĐHYDCT năm 2021
Ngày đăng: 21/05/2021 09:23
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Quyết định số 208 về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện năm 2021
Thông báo số 63 về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện Trường ĐHYDCT
Ngày đăng: 21/05/2021 09:29
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 63 về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện
Thông báo số 62 kết quả xét tuyển viên chức Bệnh viện Trường ĐHYDCT
Ngày đăng: 18/05/2021 07:38
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 62 kết quả xét tuyển viên chức Bệnh viện Trường ĐHYDCT.

Thông báo số 59 về thời gian và địa điểm ứng viên tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện năm 2021
Ngày đăng: 14/05/2021 08:20
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 59 về thời gian và địa điểm ứng viên tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện năm 2021.

Thông báo số 49 danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện năm 2021
Ngày đăng: 07/05/2021 08:14
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 49 danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện năm 2021
Thông báo số 50 về việc triệu tập ứng viên xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện năm 2021
Ngày đăng: 07/05/2021 08:15
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 50 về việc triệu tập ứng viên xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện năm 2021
Thông báo số 34 về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021
Ngày đăng: 30/03/2021 14:35
  Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành thông báo số 34 về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021  

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020
Ngày đăng: 26/10/2020 09:47
   Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020
Ngày đăng: 09/10/2020 08:43
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

Thông báo dự kiến trúng tuyển viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đợt 2 năm 2020
Ngày đăng: 09/10/2020 08:48
   Thông báo dự kiến trúng tuyển viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đợt 2 năm 2020
Thông báo về thời gian và địa điểm ứng viên tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020
Ngày đăng: 02/10/2020 14:13
Ban hành Thông báo về thời gian và địa điểm ứng viên tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

Thông báo triệu tập ứng viên dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đợt 2 năm 2020
Ngày đăng: 24/09/2020 16:41
Thông báo triệu tập ứng viên dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đợt 2 năm 2020.

Thông báo số 791 về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ
Ngày đăng: 11/06/2020 10:08
     Ban hành Thông báo số 791 về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện  Trường ĐHYD Cần Thơ.
Dự kiến kết quả trúng tuyển viên chức Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020
Ngày đăng: 28/05/2020 13:37
     Dự kiến kết quả trúng tuyển viên chức Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020.
123
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ