Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
CHUYÊN MỤC: THÔNG BÁO
123
Thông báo số 112/TB-BVTĐHYDCT về việc đăng ký tham dự chương trình đào tạo liên tục "Tầm soát dị tật thai nhi-tim thai dưới góc nhìn của siêu âm sản phụ khoa"
 
    Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 112/TB-BVTĐHYDCT về việc đăng ký tham dự chương trình đào tạo liên tục "Tầm soát dị tật thai nhi-tim thai dưới góc nhìn của siêu âm sản phụ khoa"

xem chi tiết...
Thông báo số 110 về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (lần thứ 21)
 
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 110 về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (lần thứ 21)

xem chi tiết...
Thông báo số 624/TB-ĐHYDCT về việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 624/TB-ĐHYDCT về việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

xem chi tiết...
Thông báo số 86/TB-BVTĐHYDCT về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (lần thứ 20)
 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 86/TB-BVTĐHYDCT về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (lần thứ 20)


xem chi tiết...
Kế hoạch số 544/KH-ĐHYDCT về việc triển khai cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025)
 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 544/KH-ĐHYDCT về việc triển khai cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025)


xem chi tiết...
Thông báo số 79 về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (lần thứ 19)
 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 79 về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm  bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (lần thứ 19)

xem chi tiết...
Thông báo số 73 về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (lần thứ 18)
 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Ban hành Thông báo số 73 về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (lần thứ 18) 

xem chi tiết...
Công văn đến số 179 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
      Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Công văn số 179 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
xem chi tiết...
Thông báo số 65 (lần thứ 17) về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
 
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 65 (lần thứ 17) về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

xem chi tiết...
Thông báo số 57 (lần 15) về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
 
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 57 (lần 15) về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

xem chi tiết...
Thông báo số 53 (lần 14) về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
 
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 53 (lần 14) về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

xem chi tiết...
Thông báo số 50 (lần 13) về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
 
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 50 (lần 13) về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

xem chi tiết...
Công văn đến số 141 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong Trường (lần 3)
 
  Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Công văn đến số 141 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong Trường (lần 3)

xem chi tiết...
Thông báo số 43 (lần 12) về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2)
      Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 43 (lần 12) về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2)
xem chi tiết...
Thông báo số 40 lần 11 về việc tiếp tục triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (Sars-Cov-2)
 
Thông báo số 40 lần 11 về việc tiếp tục triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (Sars-Cov-2).

xem chi tiết...
123
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ