Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
CHUYÊN MỤC: THÔNG BÁO
12345
Thông báo số 20 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 7)
 
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 20 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 7)

xem chi tiết...
Thông báo số 19 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 6)
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Ban hành Thông báo số 19 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 6)
xem chi tiết...
Thông báo số 18 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 5)
 
    Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Ban hành Thông báo số 18 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 5)


xem chi tiết...
Thông báo số 10 về việc tạm ngưng thăm bệnh và hạn chế thân nhân nuôi bệnh
 
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 10 về việc tạm ngưng thăm bệnh và hạn chế thân nhân nuôi bệnh.

xem chi tiết...
Thông báo số 09 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 3)
      Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 09 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 3)
xem chi tiết...
Thông báo số 05 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 2)
 
  Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 05 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 2)


xem chi tiết...
Thông báo số 01 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 1)
 
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 01 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 1)

xem chi tiết...
Thông báo số 198 (36) về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán điều trị phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chung mới của vi rút Corona (Sars-CoV-2)
 
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 198 (36) về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán điều trị phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chung mới của vi rút Corona (Sars-CoV-2)

xem chi tiết...
Thông báo số 195 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona SARS-CoV-2
 
    Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 195 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona SARS-CoV-2

xem chi tiết...
Công văn số 1840 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID 19
 
 Công văn số 1840 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID 19

xem chi tiết...
Công văn số 5391 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID 19
    Công văn số 5391 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID 19
xem chi tiết...
Thông báo số 185 (34) về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
 
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 185 (34) về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

xem chi tiết...
Thông báo 181 về việc tổ chức chương trình đào tạo liên tục "Tầm soát dị tật thai nhi - tim thai dưới góc nhìn của siêu âm sản khoa"
 
    Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo 181 về việc tổ chức chương trình đào tạo liên tục "Tầm soát dị tật thai nhi - tim thai dưới góc nhìn của siêu âm sản khoa"

xem chi tiết...
THÔNG BÁO: v/v chiêu sinh và khai giảng 03 khóa đào tạo ngắn hạn chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình Khóa 1-2021
 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ & ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Thông báo chiêu sinh và khai giảng 03 khóa đào tạo ngắn hạn chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình Khóa 1-2021

xem chi tiết...
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020
 
   Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

xem chi tiết...
12345
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ