Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
CHUYÊN MỤC: THÔNG BÁO
1234567
Thông báo số 137 về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Ngày đăng: 16/05/2022 10:03
  Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 137 về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thông báo số 136 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng: 11/05/2022 14:00
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 136 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.
Lịch tiếp công dân năm 2022
Ngày đăng: 09/02/2022 16:37
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Lịch tiếp công dân năm 2022.

Công văn số 6805 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong công tác quản lý F0, F1 trên địa bàn thành phố
Ngày đăng: 22/12/2021 09:18
  Công văn số 6805 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong công tác quản lý F0, F1 trên địa bàn thành phố.

Thông báo số 277 lần thứ 27 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) tại Bệnh viện Trường ĐHYDCT
Ngày đăng: 13/12/2021 13:32
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 277 lần thứ 27 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) tại Bệnh viện Trường ĐHYDCT.

Thông báo số 262 về việc điều chỉnh một số nội dung chương trình Lễ hội kỷ niệm 10 năm thành lập Bệnh viện
Ngày đăng: 25/11/2021 11:43
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 262 về việc điều chỉnh một số nội dung chương trình Lễ hội kỷ niệm 10 năm thành lập Bệnh viện./.

Điều chỉnh Lịch tiếp dân tháng 10,11,12 năm 2021 của Ban Giám đốc Bệnh viện
Ngày đăng: 08/11/2021 11:06
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Điều chỉnh Lịch tiếp dân tháng 10,11,12 năm 2021 của Ban Giám đốc Bệnh viện.

Thông báo 247 lần thứ 26 năm 2021 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) tại Bệnh viện
Ngày đăng: 02/11/2021 09:06
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo 247 lần thứ 26 năm 2021 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) tại Bệnh viện.

Thông báo số 227 lần thứ 25 năm 2021 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) tại Bệnh viện
Ngày đăng: 06/10/2021 13:46
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 227 lần thứ 25 năm 2021 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) tại Bệnh viện.

Thông báo số 225 về việc giá xét nghiệm Covid-19
Ngày đăng: 05/10/2021 16:52
    Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 225 về việc giá xét nghiệm Covid-19.

Thông báo số 218 lần thứ 24 năm 2021 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) tại Bệnh viện
Ngày đăng: 24/09/2021 10:10
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 218 lần thứ 24 năm 2021 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) tại Bệnh viện.

Thông báo số 196 về việc tiếp nhận chuyển tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid 19
Ngày đăng: 16/08/2021 16:36
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 196 về việc tiếp nhận chuyển tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid 19.

Thông báo số 179 lần thứ 22 năm 2021 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2)
Ngày đăng: 19/07/2021 15:06
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 179 lần thứ 22 năm 2021 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2)

Thông báo số 126 (lần thứ 21 năm 2021) về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2)
Ngày đăng: 12/07/2021 11:46
    Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 126 (lần thứ 21 năm 2021) về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2)

Thông báo số 122 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 20)
Ngày đăng: 05/07/2021 13:45
    Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 122 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 20)

1234567
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ