Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Lễ ký cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Xây dựng cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường”
Đăng vào lúc [2020-07-06 17:08:19] - Cập nhật vào [2020-12-01 10:28:59] Lượt xem: 388 190 Share on Facebook

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện giữa Trưởng các Khoa/Phòng/Trung tâm thuộc Bệnh viện với Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Bệnh viện; giữa cán bộ viên chức, người lao động với Trưởng Khoa/Phòng/Trung tâm và Tổ trưởng Tổ Công đoàn về việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Xây dựng cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường” tại Bệnh viện.

Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”; Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế;

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện giữa Trưởng các Khoa/Phòng/Trung tâm thuộc Bệnh viện với Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Bệnh viện; giữa cán bộ viên chức, người lao động với Trưởng Khoa/Phòng/Trung tâm và Tổ trưởng Tổ Công đoàn về việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Xây dựng cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường” tại Bệnh viện.

Mục đích của việc triển khai thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh; cũng như tạo điều kiện tốt, thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ luôn lấy người bệnh là trung tâm để phục vụ. 

 

Một số hình ảnh tại Lễ ký cam kết thực hiện giữa Trưởng các Khoa/Phòng/Trung tâm

với Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Bệnh viện
 Chia sẻ bài viết lên Facebook Share on Facebook
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ