Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Tài liệu truyền thông phòng, chống dịch Covid 19
Đăng vào lúc [2020-04-11 08:12:00] - Cập nhật vào [2020-06-17 16:31:04] Lượt xem: 526 166 Share on Facebook
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Công văn đến số 191 về việc cung cấp tài liệu truyền thông phòng, chống dịch Covid 19
  >>> DOWNLOAD <<<     
 Chia sẻ bài viết lên Facebook Share on Facebook
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ