Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thông báo số 1148/TB-ĐHYDCT về việc triệu tập ứng viên dự viên chức của Bệnh viện Trường ĐHYDCT
Đăng vào lúc [2019-08-24 10:03:57] - Cập nhật vào [2019-09-13 09:52:49] Lượt xem: 466 97 Share on Facebook
Thông báo số 1148/TB-ĐHYDCT về việc triệu tập ứng viên dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện Trường ĐHYDCT

 Download để xem thêm chi tiết...

>>> DOWNLOAD <<<

BAN GIÁM ĐỐC           

 Chia sẻ bài viết lên Facebook Share on Facebook
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ