Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thông báo niêm yết danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 của Bệnh viện trường
Đăng vào lúc [2019-02-12 14:09:44] - Cập nhật vào [2020-12-01 10:31:31] Lượt xem: 718 59 Share on Facebook
             Thông báo niêm yết danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 của Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ.
Download để xem thêm chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC    

 Chia sẻ bài viết lên Facebook Share on Facebook
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ