Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức thi và nội dung thi tuyển dụng viên chức
Đăng vào lúc [2018-12-28 13:36:18] - Cập nhật vào [2019-02-18 17:05:10] Lượt xem: 416 51 Share on Facebook
            Thông báo số 1713/ĐHYDCT về việc thay đổi thời gian tổ chức thi và nội dung thi tuyển dụng viên chức Bệnh viện Trường ĐHYDCT

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/12/2018 đến hết giờ làm việc ngày 10/01/2019
     Download để xem thêm chi tiết...


BAN GIÁM ĐỐC    

 Chia sẻ bài viết lên Facebook Share on Facebook
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ