Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Tập huấn Quy tắc ứng xử trong ngành Y tế năm 2022
Đăng vào lúc [2022-05-13 14:36:46] Lượt xem: 50 421 Share on Facebook
  Ngày 07/5/2022 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức buổi tập huấn Quy tắc ứng xử trong ngành Y tế cho các đối tượng là cán bộ viên chức, người lao động của Bệnh viện và nhân viên thuộc các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài đang làm việc tại Bệnh viện; với tổng số 275 người tham dự, trong đó có 243 cán bộ viên chức, người lao động tham dự trực tuyến trên nền tảng Zoom và 32 nhân viên thuộc các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài tham dự trực tiếp tại hội trường giao ban của Bệnh viện.

Ngày 07/5/2022 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức buổi tập huấn Quy tắc ứng xử trong ngành Y tế cho các đối tượng là cán bộ viên chức, người lao động của Bệnh viện và nhân viên thuộc các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài đang làm việc tại Bệnh viện; với tổng số 275 người tham dự, trong đó có 243 cán bộ viên chức, người lao động tham dự trực tuyến trên nền tảng Zoom và 32 nhân viên thuộc các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài tham dự trực tiếp tại hội trường giao ban của Bệnh viện

Đây là một trong những hoạt động nhằm cập nhật tuyên truyền, phổ biến, giáo dục văn bản pháp luật và quy tắc ứng xử cho toàn thể viên chức, người lao động Bệnh viện thông qua đó nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật; trang bị thêm những kiến thức về kinh nghiệm, kỹ năng và các quy ước mẫu trong giao tiếp ứng xử đối với bệnh nhân, thân nhân của người bệnh, đối với đồng nghiệp….góp phần nâng cao y đức, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn hóa và đoàn kết, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, lề lối làm việc, nâng cao sự hài lòng của nhân dân với các dịch vụ y tế tại Bệnh viện.

Nội dung chương trình bám sát kế hoạch của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; triển khai kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử trong Bệnh viện theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức viên chức và người lao động và Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Với kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo viên BS.CKII. Lại Văn Nông, Giám đốc Bệnh viện và TS.BS. Nguyễn Thành Tấn, Phó Giám đốc Bệnh viện đã trao đổi và chia sẻ những điều cần cũng như phương pháp để thực hành quy tắc ứng xử phù hợp. Qua ghi nhận, các học viên đánh giá cao chất lượng chương trình và có sự tương tác khá hiệu quả giữa báo cáo viên và học viên.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:


Báo cáo viên BSCKII. Lại Văn Nông, Giám đốc Bệnh viện

Báo cáo viên TS.BS. Nguyễn Thành Tấn, Phó Giám đốc Bệnh viện

                                                                                 Phòng Tổ chức - Hành chính

 Chia sẻ bài viết lên Facebook Share on Facebook
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ