Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thông báo số 136 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Đăng vào lúc [2022-05-11 14:00:47] - Cập nhật vào [2022-05-18 15:51:32] Lượt xem: 74 420 Share on Facebook
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 136 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.
 Chia sẻ bài viết lên Facebook Share on Facebook
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ