Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thư ngỏ kêu gọi quyên góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 và hỗ trợ các hoạt động phòng, chống COVID-19 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Đăng vào lúc [2021-06-15 13:34:03] Lượt xem: 293 335 Share on Facebook
   Thư ngỏ kêu gọi quyên góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 và hỗ trợ các hoạt động phòng, chống COVID-19 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Chia sẻ bài viết lên Facebook Share on Facebook
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ