Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thông báo số 50 về việc triệu tập ứng viên xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện năm 2021
Đăng vào lúc [2021-05-07 08:15:43] - Cập nhật vào [2021-05-17 07:41:53] Lượt xem: 514 309 Share on Facebook
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 50 về việc triệu tập ứng viên xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện năm 2021
 Chia sẻ bài viết lên Facebook Share on Facebook
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ