Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thông báo khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật Tiêm gân và Tiêm khớp khóa 3 năm 2021
Đăng vào lúc [2021-03-30 14:44:33] - Cập nhật vào [2021-04-28 10:38:06] Lượt xem: 512 298 Share on Facebook
 Thông báo khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật Tiêm gân và Tiêm khớp khóa 3 năm 2021

 Chia sẻ bài viết lên Facebook Share on Facebook
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ