SignIn    

Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (SARS-COV-2)
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thông báo số 62 kết quả xét tuyển viên chức Bệnh viện Trường ĐHYDCT
   Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 62 kết quả xét tuyển viên chức Bệnh viện Trường ĐHYDCT.
Thông báo số 59 về thời gian và địa điểm ứng viên tham dự ki...
Thông báo số 56 Thông báo về việc triển khai công tác phòng...
Tổng quan COVID 19: tình hình kiểm soát dịch và triển khai v...
Cập nhật kết luận của EMA về vắc-xin Covid-19 AstraZeneca...
Sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn siêu âm qua ngã tr...
Điều trị sa bàng quang bằng phương pháp đặt dải băng qua lỗ...
Hiểu đúng về điểm gãy và ứng dụng dược động học – dược lực h...
Song thai: Một thai lưu...
TIN TỨC CHUNG
Thông báo số 54 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 14)
Thông báo số 53 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 13)
Thông báo số 52 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 12)
Thông báo số 50 về việc triệu tập ứng viên xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện năm 2021
Thông báo số 49 danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện năm 2021
Thông báo số 47 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 11)
Thông báo số 159 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 10)
Thông báo khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật Tiêm gân và Tiêm khớp khóa 3 năm 2021
Thông báo số 34 về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021
Thông báo số 33 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 9)
Thông báo số 28 về việc tổ chức chương trình đào tạo liên tục "Cập nhật tiến bộ phương pháp hủy u tại chỗ bằng sóng cao tần"có truyền hình thực hành trực tiếp từ phòng mổ
Thông báo số 25 Thông báo về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 8)
Thông báo số 20 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 7)
Thông báo số 19 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 6)
Thông báo số 18 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 5)
Thông báo số 14 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 4)
Thông báo số 09 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 3)
Thông báo số 05 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 2)
Thông báo số 01 về việc triển khai công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) (lần 1)
Thông báo số 198 (36) về việc triển khai các hướng dẫn cập nhật chẩn đoán điều trị phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chung mới của vi rút Corona (Sars-CoV-2)
GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN
LIÊN KẾT WEB