Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
CHUYÊN MỤC: HOẠT ĐỘNG
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
 
Thực hiện kế hoạch số 65-KH/ĐU ngày 08/8/2019 của Đảng ủy Trường ĐHYD Cần Thơ về việc tổ chức đại hội các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHYD Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 21/3/2020, Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Đại hội Đảng viên Đảng bộ bộ phận Bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025

xem chi tiết...
Lễ khai trương Tổ cơm từ thiện tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
 Nhằm đáp ứng nhu cầu của người bệnh, người lao động và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 09/10/2018 Đảng Ủy, Ban Giám hiệu Trường, Ban Giám đốc Bệnh viện và một số Mạnh Thường quân tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động Tổ cơm từ thiện tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
xem chi tiết...
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ