Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
CHUYÊN MỤC: HOẠT ĐỘNG
Lễ khai trương Tổ cơm từ thiện tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Ngày đăng: 23/11/2018 09:02
Nhằm đáp ứng nhu cầu của người bệnh, người lao động và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 09/10/2018 Đảng Ủy, Ban Giám hiệu Trường, Ban Giám đốc Bệnh viện và một số Mạnh Thường quân tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động Tổ cơm từ thiện tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ