Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
CHUYÊN MỤC: GÓC TRUYỀN THÔNG
Công văn số 682 về việc đăng tải danh mục văn bản quy định về xét nghiệm Covid 19 trên các trang thông tin điện tử
Ngày đăng: 10/06/2021 19:14
      Danh mục văn bản quy định về xét nghiệm Covid 19
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ