Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
STT Đơn vị trực thuộc Bệnh viện Trường Thông tin liên lạc
1 Phòng Tổ chức Hành chánh Quản trị 02923 919 555
Phongtchcqt.bv@ctump.edu.vn
2 Phòng Kế hoạch tổng hợp 02923 899 444
Phongkhth.bv@ctump.edu.vn
3 Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội 02923 748 804
Phongqlclctxh.bv@ctump.edu.vn
4 Phòng Công nghệ thông tin 02923 748 843
Phongcntt.bv@ctump.edu.vn
5 Phòng Điều dưỡng 02923 748 842
Phongdieuduong.bv@ctump.edu.vn
6 Phòng Tài chính kế toán 02923 898 083
Phongtckt.bv@ctump.edu.vn
7 Khoa Ngoại 02923 899 900
khoangoai.bv@ctump.edu.vn
8 Khoa Nội 02923 748 828
Khoanoi.bv@ctump.edu.vn
9 Khoa Tim mạch can thiệp – Thần kinh 02923 899 831
Khoatmcttk.bv@ctump.edu.vn
10 Khoa Phụ sản 02923.748.831
Khoaphusan.bv@ctump.edu.vn
11 Khoa Gây mê hồi sức 02923 748 805 - 02923.748821
Khoagmhs.bv@ctump.edu.vn
12 Khoa Ung bướu 02923 894 822
Khoaungbuou.bv@ctump.edu.vn
13 Khoa Chấn thương chỉnh hình 02923 894 820
Khoactch.bv@ctump.edu.vn
14 Khoa Mắt – Tai Mũi Họng 02923 894 813
Khoamtmh.bv@ctump.edu.vn
15 Khoa Răng Hàm Mặt 02923 600 407
Khoarhm.bv@ctump.edu.vn
16 Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực 0292 3 894 123
Khoacchstc.bv@ctump.edu.vn
17 Khoa Khám bệnh 02923 748803
Khoakham.bv@ctump.edu.vn
18 Khoa Thăm dò chức năng 02923 748 839
Khoatdcn.bv@ctump.edu.vn
19 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 02923
Khoacdha.bv@ctump.edu.vn
20 Khoa Xét nghiệm 02923 898 201
Khoaxn.bv@ctump.edu.vn
21 Khoa Giải phẫu bệnh 02923
Khoagpb.bv@ctump.edu.vn
22 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 02923 748 804
Khoaksnk.bv@ctump.edu.vn
23 Khoa Dược 02923 898 208
Khoaduoc.bv@ctump.edu.vn
24 Trung tâm Tiết niệu và Điều trị khối u bằng siêu âm hội tụ cường độ cao 02923 748 802 - 02923 601 511
Tt.tietnieuhifu.bv@ctump.edu.vn
25 Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ và Chăm sóc da 02923
Tt.pttmcsd.bv@ctump.edu.vn
26 Trung tâm Nội soi – Nội soi can thiệp 02923
Tt.noisoi.bv@ctump.edu.vn
27 Đảng Ủy Bệnh viện 02923
Danguy.bv@ctump.edu.vn
28 Công đoàn Bệnh viện 02923
Congdoan.bv@ctump.edu.vn
29 Đoàn Thanh niên Bệnh viện 02923
Doanthanhnien.bv@ctump.edu.vn
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ