Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thông báo số 49 danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện năm 2021
Đăng vào lúc [2021-05-07 08:14:02] - Cập nhật vào [2021-05-17 07:41:42] Lượt xem: 504 308 Share on Facebook
     Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Thông báo số 49 danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện năm 2021
 Chia sẻ bài viết lên Facebook Share on Facebook
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ