Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thông báo số 301 về việc thay đổi vị trí tuyển dụng viên chức của Bệnh viện
Đăng vào lúc [2020-03-05 15:59:04] - Cập nhật vào [2020-06-17 16:32:49] Lượt xem: 342 146 Share on Facebook
     Thông báo số 301 về việc thay đổi vị trí tuyển dụng viên chức của Bệnh viện 
 Chia sẻ bài viết lên Facebook Share on Facebook
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ