Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Trung Tâm Tiết Niệu


1. Tổ chức nhân sự
    - 1 Giám đốc Trung tâm
    - 1 Phó Giám đốc (Phụ trách Tiết Niệu).
    - 5 BS chuyên khoa Tiết Niệu
    - 1 Điều dưỡng chuyên khoa Tiết Niệu

2. Nhiệm vụ
    2.1. Khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe
        Cùng với hệ thống y tế của cả nước, sẽ góp phần tích cực vào việc chăm sóc sức khỏe cho người dân trong lĩnh vực bệnh lý về Ngoại Tiết Niệu.
        Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

    2.2. Đào tạo cán bộ
        Cùng với các chuyên ngành khác, sự ra đời của Trung tâm sẽ góp phần tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực thuộc chuyên ngành phục vụ cho các cơ sở y tế trong và ngoài khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
        Nâng cao thêm trình độ giảng dạy và nghiên cứu khoa học lâm sàng của cán bộ qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh.
        Tổ chức đào tạo liên tục cho tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa.

    2.3. Nghiên cứu khoa học
        Khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học lâm sàng có chất lượng cao của cán bộ và học viên, sinh viên.
        Triển khai được một số kỹ thuật hiện đại về lĩnh vực Chấn thương Chỉnh hình ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới, tạo điều kiện cho cán bộ tự nâng cao kiến thức đồng thời học viên học được những kỹ năng thực hành cao.
        Sự ra đời của Trung tâm tiết niệu sẽ thúc đẩy phát triển một cách đồng bộ cả về nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị... tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu khoa học. Qua đó nâng cao kỹ năng, chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, sinh viên và học viên.

    2.4. Hợp tác quốc tế
        Phát triển thêm và thu hút được nhiều hơn hợp tác quốc tế về dạy, học và nghiên cứu về Trung tâm tiết niệu. Hợp tác quốc tế về trao đổi cán bộ và sinh viên, hợp tác nghiên cứu về Trung tâm tiết niệu.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ