Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Đảng Ủy

I. Thông tin chung về Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện
     1. Tên Bệnh viện (theo quyết định thành lập): Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
     2. Cơ quan chủ quản: Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
     3. Địa chỉ: 179 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
     4. Thông tin liên hệ:
         - Số điện thoại: 02923.899.444
         - Địa chỉ email: danguy.bv@ctump.edu.vn
         - Website: http://www.bvdhydcantho.com/ToChuc/danguy.aspx

II. Giới thiệu khái quát về Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện
     1. Khái quát
         Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 468-QĐ/ĐU ngày 07/4/2015 trực thuộc Đảng bộ Cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, hoạt động đã qua 02 nhiệm kỳ 2015-2020 do Đ/c Lại Văn Nông làm Bí thư.
         Từ khi thành lập tới nay, Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Bệnh viện, Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện 05 năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

     2. Cơ cấu tổ chức
         2.1. Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện
             Là cơ quan lãnh đạo thực hiện các nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

             Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện gồm 07 đồng chí:
     Bí thư: Lại Văn Nông
     Phó Bí thư: Phạm Văn Năng
     Đảng ủy viên:
         Nguyễn Thành Tấn
         Võ Phạm Minh Thư
         Vũ Văn Kim Long
         Trần Thị Hồng Nhung
         Võ Hoàng Nghĩa

         2.2. Chi bộ trực thuộc
             Tính đến ngày 09/7/2020, Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện có 05 Chi bộ trực thuộc. Số lượng đảng viên hiện nay là 60 đảng viên.

     3. Thành tựu của Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện
         3.1. Công tác chính trị tư tưởng
             Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện luôn quan tâm lãnh đạo thường xuyên công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng đảng viên; kịp thời chỉ đạo các chi bộ đảng trực thuộc học tập quàn triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy Cần Thơ và của Đảng bộ Trường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chuyên môn.
             Đảng bộ đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỹ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, gắn với phong trào thi đua yêu nước theo chỉ đạo của Đảng bộ Trường. Thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-TW về đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
             Tư tưởng của cán bộ viên chức, người lao động ổn định, chấp hành tốt mọi nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Đoàn kết trong Bệnh viện được giữ vững, tạo ra động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nêu cao tinh thần phê và tự phê trong Đảng; Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Hàng năm thực hiện tốt công tác đánh giá đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Không có chi bộ, đảng viên yếu kém.

         3.2. Đối với công tác chuyên môn
             Đảng bộ, chi bộ và từng đảng viên của đảng bộ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện chức trách người thầy thuốc. Đi đầu trong việc thực hiện các phong trào nâng cao sự hài lòng của người bệnh, nâng cao chất lượng bệnh viện, xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người bệnh trong khu vực, nhất là trong việc lãnh đạo thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, tiêu biểu, hiện đại.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ