Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Tổ Dinh Dưỡng


1. Tổ chức nhân sự:
    Tổ dinh dưỡng có 05 Thạc sĩ, bác sĩ và 01 Thạc sĩ điều dưỡng.

2. Sơ đồ tổ chức:
    TỔ TRƯỞNG: ThS.BS. TRƯƠNG THÀNH NAM

    THÀNH VIÊN
        1. ThS.BS. NGUYỄN THỊ HIỀN
        2. ThS.BS. PHAN KIM HUỆ
        3. ThS.BS. NGUYỄN TRÂN TRÂN
        4. ThS.BS. NGUYỄN PHAN HẢI SÂM
        5. ThS.ĐD. LÊ KIM THA

3. Chức năng và nhiệm vụ:
    3.1. Khám, tư vấn về dinh dưỡng cho bệnh nhân nội trú:
        - Tổ chức hướng dẫn đánh giá và theo dõi tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân nội trú trong quá trình điều trị tại các khoa lâm sàng.
        - Khám và tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh nhân nội trú khi nhập viện và trước khi xuất viện có vấn đề về dinh dưỡng và chỉ định chế độ ăn phù hợp bệnh lý.
        - Tham gia hội chẩn dinh dưỡng và phối hợp điều trị người bệnh nặng bằng chế độ dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

    3.2. Truyền thông giáo dục về dinh dưỡng tiết chế:
        - Xây dựng các tài liệu, công cụ truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế và vệ sinh an toàn thực phẩm
        - Tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe, hướng dẫn thực hiện chế độ ăn bệnh lý và an toàn thực phẩm cho người bệnh, thân nhân người bệnh và nhân viên y tế trong bệnh viện.
        - Phối hợp với phòng điều dưỡng kiểm tra về việc thực hiện công tác dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng định kỳ hàng tháng.

    3.3. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong bệnh viện:
        - Thực hiện các quy định của Pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống trong bệnh viện.
        - Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống trong bệnh viện.

    3.4 Đào tạo và nghiên cứu khoa học:
        - Xây dựng các tài liệu chuyên môn kỹ thuật hướng dẫn về đánh giá tình trạng dinh dưỡng, xây dựng các chế độ ăn bệnh lý tại bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế,... áp dụng tại các khoa lâm sàng.
        - Tham gia đào tạo sinh viên, học viên về dinh dưỡng lâm sàng.
        - Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và các vấn đề liên quan về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ