Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Tim Mạch Can Thiệp - Thần Kinh


1. Sơ đồ tổ chức


    Bác sĩ can thiệp mạch vành:
        PGS.TS.BS. Trần Viết An
        BS. Nguyễn Duy Khuê

    Bác sĩ can thiệp mạch máu ngoại biên:
        BS. Liêu Vĩnh Đạt

    Bác sĩ can thiệp thần kinh:
        TS.BS. Nguyễn Vũ Đằng
        ThS.BS. Nguyễn Hữu Tài

2. Nhiệm vụ
    Căn cứ kế hoạch của Bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa để trình Giám đốc ký và thực hiện;
    Tổ chức ê kíp can thiệp cấp cứu, điều trị kịp thời, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân nặng tại khoa. Bố trí nhân lực, giường bệnh, máy móc trang thiết bị y tế cần thiết sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu 24/24;
    Tổ chức triển khai và thực hiện khám, cấp cứu và điều trị trong toàn Bệnh viện những bệnh nhân có bệnh lý trong lĩnh tim mạch can thiệp - Thần kinh;
    Tham gia chỉ đạo tuyến theo quy định;
    Thực hiện việc ghi chép, lưu giữ sổ sách, hồ sơ bệnh nhân và thống kê, báo cáo theo quy định;
    Tham gia công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế tại Bệnh viện;
    Phối hợp công tác với các Phòng/ Khoa/ Trung tâm thực hiện công việc của Bệnh viện;
    Tham gia các hội đồng thuốc-điều trị, khoa học – đào tạo và các công việc khác theo quy định của Bệnh viện;
    Thực hiện công tác hội, họp theo đúng quy định của Bệnh viện.

3. Một số hình ảnh hoạt động của khoaBệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ