Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Tim Mạch Can Thiệp - Thần Kinh


1. Sơ đồ tổ chức
    TRƯỞNG KHOA: PGS.TS.BS. TRẦN VIẾT AN
    PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS.BS. LÊ VĂN MINH

    BÁC SỸ CAN THIỆP TIM MẠCH
        PGS.TS.BS. TRẦN VIẾT AN
        ThS.BS. NGUYỄN DUY KHƯƠNG
        ThS.BS. LIÊU VĨNH ĐẠT
        ThS.BS. HUỲNH TUẤN AN
        ThS.BS. NGUYỄN TRÂN TRÂN
        BS. NGUYỄN DUY KHUÊ

    BÁC SỸ THẦN KINH - CAN THIỆP
        TS.BS. LÊ VĂN MINH
        TS.BS. NGUYỄN VŨ ĐẰNG
        ThS.BS. NGUYỄN LƯU GIANG
        ThS.BS. NGUYỄN THỊ NHƯ TRÚC

    ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT VIÊN
        ThS. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
        ĐDTC. TRẦN VĂN NGÂY
        ĐDTC. HỒ VĂN ĐỨC
        ĐDCĐ. NGÔ QUÍ LINH
        ĐDTC. LÊ BÙI MINH TRÚC
        ĐDTC. QUÁCH CAO TÂM
        ĐDCĐ. NGUYỄN THỊ CẨM TÚ
        CNĐD. VÕ THỊ TƯỜNG VI
        KTV. PHẠM MINH HƯNG

2. Nhiệm vụ
    Căn cứ kế hoạch của Bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa để trình Giám đốc ký và thực hiện;
    Tổ chức ê kíp can thiệp cấp cứu, điều trị kịp thời, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân nặng tại khoa. Bố trí nhân lực, giường bệnh, máy móc trang thiết bị y tế cần thiết sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu 24/24;
    Tổ chức triển khai và thực hiện khám, cấp cứu và điều trị trong toàn Bệnh viện những bệnh nhân có bệnh lý trong lĩnh tim mạch can thiệp - Thần kinh;
    Tham gia chỉ đạo tuyến theo quy định;
    Thực hiện việc ghi chép, lưu giữ sổ sách, hồ sơ bệnh nhân và thống kê, báo cáo theo quy định;
    Tham gia công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế tại Bệnh viện;
    Phối hợp công tác với các Phòng/ Khoa/ Trung tâm thực hiện công việc của Bệnh viện;
    Tham gia các hội đồng thuốc-điều trị, khoa học – đào tạo và các công việc khác theo quy định của Bệnh viện;
    Thực hiện công tác hội, họp theo đúng quy định của Bệnh viện.

3. Một số hình ảnh hoạt động của khoaBệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ