Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Tim Mạch Can Thiệp - Thần Kinh


1. Sơ đồ tổ chức

    1.1. Trưởng khoa:
        - PGS.TS.BS. Trần Viết An

    1.2. Phó khoa:
        - BS.CKII. Nguyễn Duy Khương

    1.3. Bác sĩ điều trị:
        - ThS.BS. Nguyễn Thị Như Trúc
        - ThS.BS. Huỳnh Tuấn An
        - ThS.BS. Nguyễn Duy Khuê
        - BS. Đinh Trí Thức
        - BS. Đặng Bích Loan

    1.4. Điều dưỡng trưởng khoa:
        - CNĐD. Trần Văn Ngây

    1.5. Điều dưỡng chăm sóc:
        - ĐDTH. Hồ Văn Đức
        - ĐDTH. Lê Bùi Minh Trúc
        - CNĐD. Võ Thị Tường Vi
        - CĐĐD. Quách Cao Tâm
        - CĐĐD. Nguyễn Thị Cẩm Tú
        - CĐĐD. Ngô Qúi Linh
        - CĐĐD. Nguyễn Công Hậu
        - CĐĐD. Trần Thanh Tâm

    1.6. Bác sĩ can thiệp mạch vành:
        - PGS.TS.BS. Trần Viết An
        - ThS.BS. Nguyễn Duy Khuê

    1.7. Bác sĩ can thiệp mạch máu ngoại biên và Tace gan:
        - ThS.BS. Liêu Vĩnh Đạt

    1.8. Bác sĩ can thiệp thần kinh:
        - TS.BS. Nguyễn Vũ Đằng
        - ThS.BS. Nguyễn Hữu Tài

2. Nhiệm vụ
     Căn cứ kế hoạch của Bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa để trình Giám đốc ký và thực hiện.
     Tổ chức ê kíp can thiệp cấp cứu, điều trị kịp thời, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân nặng tại khoa. Bố trí nhân lực, giường bệnh, máy móc trang thiết bị y tế cần thiết sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu 24/24.
     Tổ chức triển khai và thực hiện khám, cấp cứu và điều trị trong toàn Bệnh viện những bệnh nhân có bệnh lý trong lĩnh Tim mạch can thiệp - Thần kinh.
     Tham gia chỉ đạo tuyến theo quy định.
     Thực hiện việc ghi chép, lưu giữ sổ sách, hồ sơ bệnh nhân và thống kê, báo cáo theo quy định.
     Tham gia công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế tại Bệnh viện.
     Phối hợp công tác với các Phòng/ Khoa/ Trung tâm thực hiện công việc của Bệnh viện.
     Tham gia các hội đồng thuốc-điều trị, khoa học – đào tạo và các công việc khác theo quy định của Bệnh viện.
     Thực hiện công tác hội, họp theo đúng quy định của Bệnh viện.

3. Một số hình ảnh hoạt động của khoaBệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ