Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Thăm Dò Chức Năng


1. Tổ chức nhân sự
    Tổng số 11 cán bộ, trong đó: 05 bác sĩ và 06 cán bộ phụ trách kỹ thuật.

2. Sơ đồ tổ chức


3. Nhiệm vụ
    Căn cứ kế hoạch của Bệnh Viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa để trình Giám đốc ký và thực hiện.
    Tiếp nhận bệnh nhân đến Khoa;bố trí bác sĩ, kỹ thuật viên thường trực theo quy định;
    Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc phục vụ cấp cứu của người bệnh.
    Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn đúng chỉ định của bác sĩ lâm sàng.
    Tham gia chỉ đạo tuyến theo quy định.
    Tham gia công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học – hợp tácquốc tế tại Bệnh viện.
    Phối hợp công tác với các Phòng/Khoa/ Trung tâm thưc hiện công tác của Bệnh viện.
    Tham gia các hội đồng và các công việc khác theo quy định của Bệnh viện.

4. Các thăm dò chức năng Khoa đang thực hiện
     - Tim mạch
         + Điện tâm đồ thường quy
         + Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ.
         + Holter điện tim 24h.
         + Holter huyết áp 24h.

     - Điện thần kinh cơ
         + EMG chi trên và chi dưới
         + Test nhược cơ.
         + Test tetany.
         + Test thần kinh tự chủ.
         + Ghi đáp ứng thính giác thân não (ABR).
         + Ghi điện não đồ thông thường.

     - Hô hấp.
         + Hô hấp ký
         + Test hồi phục phế quản

     - Lưu huyết não
         + Lưu huyết não (hệ động mạch đốt sống thân nền, hệ động mạch cảnh trong, hệ động mạch não)

     - Mật độ xương bằng phương pháp DEXA
         + Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA (xương cổ tay, cột sống thắt lưng, cổ xương đùi, toàn thân)
         + Đo BMI, khối nạc, khối mỡ

5. Một số hình ảnh hoạt động của khoa

Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ