Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Răng Hàm Mặt

1. Tổ chức nhân sự
    Tổng số 28 cán bộ viên chức, trong đó: 01 Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng, 23 Bác sỹ điều trị, 02 điều dưỡng và 02 Kỹ thuật viên.

2. Sơ đồ tổ chức
    PHỤ TRÁCH KHOA: PGS.TS.BS. Trương Nhựt Khuê
    PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS.BS. Lê Nguyên Lâm

    BÁC SỸ ĐIỀU TRỊ
        TS.BS. Đỗ Thị Thảo (Bệnh học miệng – Nha chu)
        TS.BS. Lê Nguyên Lâm (Răng trẻ em – Chỉnh hình răng)
        PGS.TS.BS. Trương Nhựt Khuê (Phẫu thuật miệng – Hàm mặt)
        ThS.BS. Biện Thị Bích Ngân (Chữa răng – Nội Nha – Tia X)
        ThS.BS. Trầm Kim Định (Phục hình răng)
        ThS.BS. Trương Lê Thu Nhạn (Cắn khớp – Khớp thái dương hàm)

    ĐIỀU DƯỠNG
        CN. Trần Thị Kim Ngọc (Điều dưỡng trưởng)
        CN. Lâm Tiến Thịnh
        Nguyễn Lệ Uyên

    KỸ THUẬT VIÊN
        Nguyễn Thị Ngọc Trân (Tiếp tân)
        Lê Thanh Phương (Trang thiết bị)

3. Nhiệm vụ
    - Khoa Răng Hàm Mặt là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa, gồm có 2 bộ phận:
        + Ngoại trú: Khám và điều trị các bệnh răng miệng, chữa răng, nhổ răng, làm răng giả, chỉnh hình răng, cấy ghép nha khoa, điều trị một số bệnh vùng hàm mặt...
        + Nội trú: Phẫu thuật hàm mặt, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực hiện dịch vụ liên quan đến lĩnh vực chẩn đoán, chấn thương và các khiếm khuyết ảnh hưởng đến chức năng và thẩm mỹ mô mềm và mô cứng của vùng miệng và hàm mặt.
    - Các hoạt động học tập bao gồm dạy và học cho sinh viên Răng hàm mặt, đào tạo sau đại học và đào tạo chuyên ngànhRăng hàm mặt.
    - Các hoạt động nghiên cứu bao gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lâm sàng.
    - Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, chăm sóc răng miệng cộng đồng.
    - Cơ sở thực hành chính khoa Răng hàm mặt, trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
    - Nơi thực hiện chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học.

4. Một số hình ảnh hoạt động của khoaBệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ