Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Mắt – Tai Mũi Họng


1. Tổ chức nhân sự
    Tổng số 14 cán bộ viên chức, trong đó: 01 Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng kiêm nhiệm, 04 bác sĩ kiêm nhiệm chuyên ngành tai mũi họng, 03 bác sĩ kiêm nhiệm chuyên ngành mắt, 01 bác sĩ cơ hữu chuyên ngành Mắt, 02 điều dưỡng cơ hữu, 01 điều dưỡng kiêm nhiệm.

2. Sơ đồ tổ chức
    TRƯỞNG KHOA: TS. Lê Minh Lý
    PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Nguyễn Triều Việt

    BS.CHUYÊN KHOA MẮT
        TS. Lê Minh Lý
        ThS. Vũ Thị Thu Giang
        ThS. Nguyễn Ngọc Công
        ThS. Biện Thị Minh Thư
        BS. Trần Nhựt Quang

    BS.CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG
        TS. Nguyễn Triều Việt
        BS.CKII. Dương Hữu Nghị
        ThS. Hoàng Quang Sáng
        TS. Phạm Thanh Thế
        ThS. Đỗ Hội

    ĐIỀU DƯỠNG
        ThS.ĐD. Bùi Thị Thanh Thúy - Điều dưỡng trưởng
        CN. Nguyễn Thanh Tòng
        ĐDTH. Phạm Thị Lý
        ĐDTH. Thái Ngọc Khiêm

3. Nhiệm vụ
    Khám bệnh, chẩn đoán chỉ định cận lâm sàng, kê đơn thuốc ngoại trú.
    Khám và điều trị bệnh nhân nội trú.
    Thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật theo chuyên khoa.
    Tham gia thường trực theo lịch.
    Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi đựơc yêu cầu.
    Tổng kết bệnh án cho người bệnh vào viện, chuyển khoa, ra viện, chuyển viện theo quy chế bệnh viện.
    Thăm khám bệnh nhân hàng ngày theo quy chế, những trường hợp vượt quá khả năng điều trị, diễn biến nặng phải báo cáo trưởng khoa mời hội chẩn để xử trí cho bệnh nhân kịp thời.
    Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế khoa ngoại, quy chế khoa Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức và quy chế Kiểm soát nhiễm khuẩn.
    Theo dõi sát người bệnh đã được phẫu thuật để có chỉ định bổ sung điều trị và chăm sóc, ăn uống phù hợp.
    Ghi chép hồ sơ điều dưỡng, sổ thuốc, sổ bàn giao đầy đủ đúng quy định.
    Cập nhật thuốc, xét nghiệm, thủ thuật, vật tư tiêu hao hằng ngày của người bệnh.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ