Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Sản


1. Tổ chức nhân sự
    Khoa Sản có 24 nhân sự:
        - 13 Bác sĩ: 03 Bác sĩ chuyên khoa II, 01 Tiến sĩ Bác sĩ, 06 Thạc sĩ bác sĩ, 03 Bác sĩ.
        - 10 Điều dưỡng - Nữ hộ sinh: 02 Thạc sĩ Cử nhân điều dưỡng, 08 Nữ hộ sinh trung học.
        - 01 Hộ lý.

2. Sơ đồ tổ chức
    TRƯỞNG KHOA: BS.CKII. Lưu Thị Thanh Đào
    PHÓ TRƯỞNG KHOA: BS.CKII. Dương Mỹ Linh

    BÁC SỸ
        TS.BS. Lâm Đức Tâm
        BS.CKII. Phan Hữu Thúy Nga
        ThS.BS. Đoàn Thanh Điền
        ThS.BS. Nguyễn Quốc Tuấn
        ThS.BS. Ngũ Quốc Vĩ
        ThS.BS. Trần Khánh Nga
        ThS.BS. Quan Kim Phụng
        ThS.BS. Võ Châu Quỳnh Anh
        ThS.BS. Nguyễn Thị Phương Yến
        BS.Nội trú. Nguyễn Thị Kim Quyên
        BS. Nguyễn Quốc Bảo

    ĐIỀU DƯỠNG
        ThS.ĐD. Nguyễn Thị Thư - Điều dưỡng trưởng
        ThS.ĐD. Lê Kim Nguyên
        NHS. Nguyễn Thị Bích
        NHS. Nguyễn Thị Mỹ Chi
        NHS. Trần Thị Kim Nhiên
        NHS. Nguyễn Thị Kim Oanh
        NHS. Huỳnh Thị Hồng Thắm
        NHS. Lâm Diễm Thúy
        NHS. Nguyễn Thị Bích Vân
        HL. Đoàn Thị Cẩm Hương

3. Nhiệm vụ
    Tổ chức ê kíp cấp cứu, điều trị kịp thời, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân nặng tại Khoa. Bố trí nhân lực, giường bệnh, máy móc trang thiết bị hiện đại, vật tư y tế cần thiết cho việc sẵn sàng tiếp nhận bệnh cấp cứu 24/24.
    Tiếp nhận khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc toàn diện các bệnh nhân có bệnh lý thuộc chuyên khoa Sản, hội chẩn tham gia ý kiến điều trị các bệnh nhân liên quan.
    Tổ chức triển khai và thực hiện khám, cấp cứu và điều trị trong toàn Bệnh viện những bệnh nhân có bệnh lý trong lĩnh vực Sản.
    Theo dõi, điều trị những người bệnh về sản phụ khoa chưa có chỉ định phẫu thuật cũng như các bệnh nhân sau mổ ổn định được trả về khoa. Triển khai mổ cấp cứu, mổ theo kế hoạch cho người bệnh vào Khoa khi có chỉ định phẫu thuật. Tiến hành các thủ thuật và các phẫu thuật nhỏ tại Khoa phục vụ cho chẩn đoán và điều trị người bệnh.
    Tham gia chỉ đạo theo quy định.
    Thực hiện việc ghi chép, lưu trữ sổ sách, hồ sơ bệnh nhân và thống kê, báo cáo theo quy định.
    Tham gia công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học-hợp tác quốc tế tại Bệnh viện.
    Phối hợp công tác các Phòng/Khoa/Trung tâm thực hiện công tác của Bệnh viện.
    Tham gia các hội đồng và các công việc khác theo quy định của Bệnh viện.
    Thực hiện công tác hội, họp theo đúng quy định của Bệnh viện.

4. Một số hình ảnh hoạt động của khoa
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ