Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Nội Tổng Hợp

1. Giới thiệu chung:
     Trước nhu cầu thành lập các đơn vị theo mô hình Viện – Trường, gắn liền công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế và thực hành khám chữa bệnh, Khoa Nội tổng hợp là một trong các khoa đầu tiên của bệnh viện được thành lập. Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã đạt được nhiều thành tích nhất định. Hiện nay, Khoa hiện có 45 giường bệnh nội trú và một đơn vị trực thuộc chuyên trách quản lý các bệnh lý hô hấp. Khoa Nội tổng hợp có 20 viên chức thường trực, trong đó: 01 Bác sĩ trưởng khoa, 06 bác sĩ thường trực, 11 bác sĩ kiêm nhiệm, 01 điều dưỡng trưởng và 12 điều dưỡng viên.

2. Cơ cấu tổ chức:
    TRƯỞNG KHOA: TS.BS. VÕ PHẠM MINH THƯ

    GIÚP TRƯỞNG KHOA: THS.BS. NGUYỄN THÁI HÒA

    CÁC BÁC SĨ THƯỜNG TRỰC
        1. THS.BS. TRẦN XUÂN QUỲNH
        2. THS.BS. TRƯƠNG THỊ CHIÊU
        3. THS.BS. TRẦN TRỌNG ANH TUẤN
        4. BS. NGUYỄN CAO NHẬT LINH
        5. BS. PHAN TRẦN XUÂN QUYÊN

    CÁC BÁC SĨ KIÊM NHIỆM
        1. TS. BS. HUỲNH HIẾU TÂM
        2. BS.CKII. ĐOÀN VĂN QUYỀN
        3. BS.CKII. HUỲNH THANH HIỀN
        4. THS.BS. NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂN
        5. THS.BS. NGUYỄN VĂN THỐNG
        6. THS.BS. THÁI THỊ HỒNG NHUNG
        7. THS.BS. VÕ HOÀNG NGHĨA
        8. THS.BS. DƯƠNG THỊ THANH VÂN
        9. THS.BS. TRƯƠNG THÀNH NAM
        10. THS. BS. MAI HUỲNH NGỌC TÂN
        11. THS.BS. TRẦN LÊ CÔNG TRỨ

    ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG: THS.ĐD. TRẦN THỊ NHƯ NGỌC

    ĐIỀU DƯỠNG VIÊN
        1. ĐD. HUỲNH KIM TIỀN
        2. ĐD. DƯƠNG THỊ MỸ LINH
        3. ĐD. TRẦN THỊ BẢO YẾN
        4. ĐD. ĐẶNG MINH TIẾN
        5. ĐD. NGUYỄN NGỌC THƠ
        6. ĐD. ĐỖ THỊ THANH TRÀ
        7. ĐD. NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN
        8. ĐD. PHẠM VĂN DO
        9. ĐD. PHAN NGÔ CẨM TÚ
        10. ĐD. NGUYỄN THÀNH NHỚ
        11. ĐD. TRÁT QUỐC TRUNG
        12. ĐD. CAO THỊ HUYỀN TRÂN

3. Chức năng và nhiệm vụ
    Khám và điều trị nội trú và ngoại trú cho người bệnh có bệnh lý nội khoa, đặc biệt các chuyên khoa bao gồm hô hấp, tiêu hóa, nội tiết - cơ xương khớp.
    Triển khai và tiếp tục phát triển một số kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý chuyên khoa như các kỹ thuật tại màng phổi qua nội soi, thăm dò chức năng hô hấp, chọc hút dịch khớp, điều trị thuốc sinh học trong viêm khớp dạng thấp…
    Phát triển đơn vị quản lí và điều trị hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (UMAC), góp phần quản lí tốt bệnh nhân bệnh hô hấp đảm bảo chu trình khép kín cho hoạt động khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú.
    Tham gia hoạt động đào tạo đại học – sau đại học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Bệnh viện và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

4. Định hướng phát triển
    Thành lập và phát triển các đơn nguyên Hô hấp, Tiêu hóa, Nội tiết – Cơ xương khớp trực thuộc Khoa Nội tổng hợp.
    Nâng cao chất lượng công tác khám và điều trị, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện với mục tiêu “Hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
    Đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

5. Một số hình ảnh của khoa
    5.1. Tập thể nhân lực thường trực của khoa Nội Tổng hợp    5.2. Hoạt động của đơn vị UMAC


    5.3. Hoạt động chuyên môn tại Khoa
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ