Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Tập thể Khoa Khám bệnh


BS.CK2. Dương Hữu Nghị, nguyên trưởng khoa khám bệnh nhận bằng khen bộ trưởng năm 2021.


BS.CK2. Nguyễn Văn Tống, nguyên phó trưởng khoa khám bệnh nhận bằng khen bộ trưởng năm 2021.

     Khoa khám bệnh thuộc Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30 tháng 12 năm 2011. Quá trình hoạt động đang từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ với trình độ kỹ thuật chuyên môn cao, mở rộng nâng cao cơ sở hạ tầng nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện.
     Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu Trường, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc Bệnh viện và sự nỗ lực của tất cả các thầy cô, các cán bộ, viên chức, nhân viên, Khoa khám bệnh đã vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu Bệnh viện mới thành lập, dần đưa khoa vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả, tạo được sự tín nhiệm của người bệnh.
     Hiện nay cơ cấu tổ chức gồm: 14 cán bộ trong đó có 12 cán bộ cơ hữu, 02 cán bộ kiêm nhiệm. 01 Trưởng khoa, 01 phó khoa, 01 Điều dưỡng trưởng, có 15 phòng khám chuyên khoa, nhân sự của các phòng khám là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Chuyên khoa II, chuyên khoa I, giảng viên từ các bộ môn thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ


A. TỔ CHỨC NHÂN SỰ
     1. TRƯỞNG KHOA


     2. PHÓ TRƯỞNG KHOA


     3. ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA
         ThS.ĐD. Nguyễn Thị Thanh Trúc

     4. CÁN BỘ CƠ HỮU KHOA
         ThS.BS. Trịnh Tiến Thành
         ĐD. Bùi Thị Hồng Sương
         ĐD. Nguyễn Thị Trúc Phương
         ĐD. Nguyễn Thúy An
         ĐD. Nguyễn Nữ Thu Phúc
         ĐD. Phan Hồng Huệ
         ĐD. Trần Thị Cẩm Nguyên
         ĐD. Lê Diệu Ngân
         ĐD. Cao Thị Ngọc Quí
         ĐD. Đỗ Thị Ngọc Điệp
         ĐD. Nguyễn Thị Thu Hiền

     5. CÁN BỘ KIÊM NHIỆM VÀ DANH SÁCH CÁC PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
         5.1. Phòng khám Chuyên khoa Nhi (Phòng Khám số 1)
             TS.BS. Bùi Quang Nghĩa
             BS.CKII. Trương Ngọc Phước
             ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Ba
             ThS.BS. Võ Thị Khánh Nguyệt
             ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Cúc
             BS.CKII. Cao Thị Vui
             ThS.BS. Phan Việt Hưng
             TS.BS. Lê Văn Khoa
             ThS.BS. Chung Hữu Nghị
             ThS.BS. Lê Thị Thúy Loan
             ThS.BS. Lư Trí Diến
             ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
             ThS.BS. Nguyễn Phước Sang
             ThS.BS. Nguyễn Thị Nguyên Thảo
             ThS.BS. Trần Quang Khải
             ThS.BS. Trần Đức Long
             ThS.BS. Võ Văn Thi

         5.2. Phòng khám Chuyên khoa Gan (Phòng khám số 2)
             ThS.BS. Lê Công Hành
             BS.CKII. Huỳnh Thị Kim Yến
             ThS.BS. Đặng Thị Bích Phượng
             ThS.BS. Nguyễn Bùi Thái Huy

         5.3. Phòng khám Chuyên khoa Ngoại thần kinh (Phòng khám số 4)
             BS.CKII. Đàm Xuân Tùng
             ThS.BS. Nguyễn Duy Linh
             ThS.BS. Trịnh Đình Thảo
             ThS.BS. Nguyễn Hữu Tài
             BS. Hà Thoại Kỳ

         5.4. Phòng khám Chuyên khoa Nội (Các phòng khám số 3, 6, 7, 13, 14)
             TS.BS. Trần Kim Sơn
             TS.BS. Huỳnh Hiếu Tâm
             TS.BS. Nguyễn Thị Diễm
             TS.BS. Võ Minh Phương
             TS.BS. Lương Thanh Điền
             BS.CKII. Đoàn Thị Kim Châu
             BS.CKII. Đoàn Thị Tuyết Ngân
             BS.CKII. Kha Hữu Nhân
             ThS.BS.CKII. Nguyễn Duy Khương
             BS.CKII. Đoàn Văn Quyền
             BS.CKII. Huỳnh Thanh Hiền
             ThS.BS. Nguyễn Thị Bạch Huệ
             ThS.BS.CKI. Trần Ngọc Xuân
             ThS.BS. Võ Tấn Cường
             ThS.BS. Nguyễn Thái Hòa
             ThS.BS. Trần Hoàng Duy
             ThS.BS. Trần Đặng Đăng Khoa
             ThS.BS. Nguyễn Thị Như Trúc
             ThS.BS. Nguyễn Văn Thống
             ThS.BS. Trương Thị Minh Khang
             ThS.BS. Thái Thị Ngọc Thúy
             ThS.BS. Thái Thị Hồng Nhung
             ThS.BS. Nguyễn Trân Trân
             ThS.BS. Võ Hoàng Nghĩa
             ThS.BS. Nguyễn Duy Khuê
             ThS.BS. Nguyễn Việt Thu Trang
             ThS.BS. Đoàn Đức Nhân
             ThS.BS. Nguyễn Cao Nhật Linh
             ThS.BS. Phan Trần Xuân Quyên
             ThS.BS. Mai Huỳnh Ngọc Tân

         5.5. phòng khám Chuyên khoa Ngoại – Hậu môn trực tràng (Phòng khám số 9)
             PGS.TS.BS. Phạm Văn Năng
             BS.CKII. Lê Thanh Hùng
             ThS.BS. Liêu Vĩnh Đạt
             ThS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
             ThS.BS. Mai Văn Đợi
             ThS.BS. Nguyễn Văn Hiên
             ThS.BS. Đoàn Anh Vũ
             ThS.BS. Nguyễn Văn Hiên
             ThS.BS. Lâm Hoàng Huấn
             ThS.BS. Lý Quang Huy
             ThS.BS. Nguyễn Lê Gia Kiệt

         5.6. Phòng khám Chuyên khoa Sản – Phụ khoa (Phòng khám số 10)
             BS.CKII. Cao Văn Nhựt
             TS.BS. Lâm Đức Tâm
             BS.CKII. Dương Mỹ Linh
             ThS.BS. Đoàn Thanh Điền
             ThS.BS. Nguyễn Quốc Tuấn
             BS.CKII. Phan Hữu Thúy Nga
             ThS.BS. Võ Châu Quỳnh Anh
             ThS.BS. Trần Khánh Nga
             BS.CKII. Ngũ Quốc Vĩ
             BS.CKII. Nguyễn Thị Linh Hà
             ThS.BS. Quan Kim Phụng

         5.7. Phòng khám Chuyên khoa Niệu – Nam khoa (Phòng khám số 11)
             ThS.BS.CKII. Trần Huỳnh Tuấn
             ThS.BS. Trần Văn Nguyên
             ThS.BS.CKII. Nguyễn Trung Hiếu
             ThS.BS. Lê Quang Trung
             ThS.BS. Đặng Hoàng Minh
             ThS.BS. Quách Võ Tấn Phát

         5.8. Phòng khám Chuyên khoa TMH (Phòng khám số 15)
             TS.BS. Nguyễn Triều Việt
             TS.BS. Phạm Thanh Thế
             BS.CKII. Dương Hữu Nghị
             ThS.BS. Hoàng Quang Sáng
             ThS.BS. Đỗ Hội
             ThS.BS. Hồ Mạnh Phương

         5.9. Phòng khám Chuyên khoa Mắt (Phòng khám số 16)
             TS.BS. Lê Minh Lý
             BS.CKII. Vũ Thị Thu Giang
             ThS.BS. Nguyễn Ngọc Công
             ThS.BS. Biện Thị Minh Thư
             ThS.BS. Phan Hoàng Phúc
             BS. Lê Thị Thảo Yên

         5.10. Phòng khám Chuyên khoa Da liễu (Phòng khám số 18)
             PGS.TS.BS. Huỳnh Văn Bá
             ThS.BS. Trịnh Tiến Thành
             ThS.BS. Nguyễn Thị Thùy Trang
             BS. Lạc Thị Kim Ngân
             BS.CKI. Trần Thế Xuân

         5.11. Phòng khám Chuyên khoa Ung bướu (Phòng khám số 17)
             BS.CKII. Lê Thanh Vũ
             ThS.BS. Phạm Hoàng Minh Quân

         5.12. Phòng khám chữa Răng hàm Mặt (Phòng khám số 19)
             PGS.TS. Trương Nhựt Khuê
             TS.BS. Lê Nguyên Lâm
             TS.BS. Đỗ Thị Thảo
             ThS.BS.CKII. Lâm Nhựt Tân
             ThS.BS.CKII. Nguyễn Hoàng Nam
             ThS.BS. Đỗ Diệp Gia Huấn
             ThS.BS. Bùi Thị Ngọc Mẫn
             ThS.BS. Trương Lê Thu Nhạn
             ThS.BS. Trần Kim Định
             ThS.BS. Nguyễn Huy Hoàng Trí
             ThS.BS. Nguyễn Ngọc Nguyệt Minh
             ThS.BS. Phạm Hải Đăng
             ThS. Lê Minh Thành
             ThS.BS. Nguyễn Tuyết Nhung
             ThS.BS. Biện Thị Bích Ngân
             ThS.BS. Phan Thùy Ngân
             ThS.BS. Nguyễn Phúc Vinh
             ThS.BS. Nguyễn Hoàng Giang
             ThS.BS. Trần Hà Phương Thảo
             ThS.BS. Trần Huỳnh Trung
             ThS. Huỳnh Thúy Phương
             BS. Mai Như Quỳnh
             ThS.BS. Đàm Thái Hà

         5.13. Phòng khám Khớp – Chấn thương chỉnh hình (Phòng khám số 20)
             TS.BS. Nguyễn Thành Tấn
             ThS.BS. Nguyễn Việt Triều
             BS.CKII. Nguyễn Lê Hoan
             TS.BS. Hoàng Minh Tú
             ThS.BS. Trần Quang Sơn
             ThS.BS. Nguyễn Chí Nguyện
             ThS.BS. Đặng Phước Giàu
             ThS.BS. Bùi Công Minh
             ThS.BS. Trần Nguyễn Anh Duy
             BS. Phạm Việt Tân

         5.14. Phòng khám Chuyên khoa Hô hấp - Trung tâm Hen – COPD (Phòng khám số 22)
             TS.BS. Võ Phạm Minh Thư
             ThS.BS. Nguyễn Thị Hồng Trân
             ThS.BS. Trần Xuân Quỳnh
             ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh Vân
             ThS.BS. Trần Trọng Anh Tuấn

B. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
     - Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh.
     - Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú, thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.
     - Thực hiện ghi chép, lưu trữ sổ sách, hồ sơ, bệnh án và thống kê, báo cáo kết quả khám chữa bệnh tại khoa theo quy định của Bệnh viện và của Bộ Y tế;
     - Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức khám, điều trị ngoại trú cho bệnh nhân chuyên khoa;
     - Khám kiểm tra định kỳ đối với cán bộ, nhân viên các cơ quan, trường học, xí nghiệp theo hợp đồng.
     - Khám chứng nhận sức khỏe phục vụ cho học tập, làm việc, lái xe…
     - Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế theo phân công của Bệnh viện và Trường theo quy định của Bộ Y tế

C. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH
     - Khoa Khám bệnh có lắp đặt hệ thống lấy số, gọi bệnh nhân đến đăng ký và vào bàn khám bằng hệ thống tự động.
     - Bác sỹ khám bệnh chỉ định cận lâm sàng, kê đơn thuốc trên hệ thống mạng vi tính.
     - Bệnh nhân đến các khoa thực hiện cận lâm sàng được gọi theo số thứ tự, tự động hoàn toàn. Nên không gây mất trật tự do chen lấn, xô đẩy.
     - Kết quả cận lâm sàng được trả qua hệ thống mạng vi tính nên bác sỹ dễ dàng xem kết quả để ra y lệnh điều trị đối với người bệnh.
     - Bệnh nhân đến nơi nhận thuốc BHYT sẽ có hệ thống báo tên qua màn hình rất trật tự, không gây sự ồn ào chen lấn.
     - Tất cả kết quả cận lâm sàng, thuốc điều trị…đều được lưu trữ trên hệ thống mạng vi tính Bệnh viện.
     - Do ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình khám bệnh nên giảm được rất nhiều thời gian chờ đợi của người bệnh.

D. HƯỚNG PHÁT TRIỂN
     - Khoa khám bệnh sẽ tiếp tục không ngừng nâng cao kỹ năng giao tiếp, củng cố các hoạt động dịch vụ chuyên môn kỹ thuật đã và đang thực hiện.
     - Khu vực tiếp đón khám bệnh: Nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ người bệnh nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đẩy mạnh công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.…
     - Tăng cường tư vấn cho các cơ quan đơn vị đăng ký khám sức khỏe cho cán bộ theo yêu cầu.
     - Tham gia nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến về chuyên môn để phục vụ tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân.


Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ