Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Giải Phẫu Bệnh

1. Nhân sự
    Khoa Giải phẫu bệnh hiện tại có 07 nhân viên, trong đó có 01 Ts.Bs, 02 ThS. BS, 01 BS, 01 CN.Xét nghiệm, 02 KTV.Xét nghiệm

2. Cơ cấu tổ chức
    TRƯỞNG KHOA: ThS.BS. Nguyễn Văn Luân
    PHÓ KHOA: ThS.BS. Hoàng Đức Trình

    BÁC SĨ
        TS.BS. Nguyễn Hồng Phong
        BS. Đào Văn Thạo

    KỸ THUẬT VIÊN
        CN. Nguyễn Phúc Duy
        KTV. Trần Thị Thu Kha
        KTV. Lâm Thị Kim Thoa

3. Chức năng nhiệm vụ khoa
    - Khoa giải phẫu bệnh là cơ sở làm các xét nghiệm vi thể mô bệnh học, tế bào bệnh học và làm các xét nghiệm sinh học phân tử trong bệnh ung thư.
    - Nghiên cứu khoa học: thực hiện các đề tài cấp cơ sở
    - Tham gia công tác đào tạo: đào tạo nhiều cấp độ từ đại học, sau đại học chuyên nghành Giải phẫu bệnh.
    - Tham gia công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và giúp đỡ tuyến dưới về chuyên nghành Giải phẫu bệnh.

4. Một số hình ảnh hoạt động của khoa
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ