Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Gây Mê Hồi Sức


1. Tổ chức nhân sự
    Tổng số 19 cán bộ viên chức, trong đó:
        - 01 Bác sĩ Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa, và 02 bác sĩ điều trị.
        - 01 Điều dưỡng trưởng
        - 04 điều dưỡng gây mê
        - 04 điều dưỡng dụng cụ
        - 04 điều dưỡng hậu phẫu
        - 02 hộ lý

2. Sơ đồ tổ chức khoa
    TRƯỞNG KHOA: ThS.BS. Vũ Văn Kim Long
    PHÓ TRƯỞNG KHOA: ThS.BS. Trần Văn Đăng

    BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ
        ThS.BS. Võ Nguyên Hồng Phúc
        ThS.BS. Lê Vũ Linh

    ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA: CNĐD. Nguyễn Hồng Thiệp

    ĐIỀU DƯỠNG GÂY MÊ
        KTV. Trương Tân Nguyên
        ĐDTH. Trần Anh Thy
        ĐDTH Đặng Thủy Tiên
        ĐDTH. Huỳnh Ni

    ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ
        ĐDTH. Hồ Minh Thái
        ĐDTH. Trần Ngọc Tuấn
        ĐDTH. Lê Văn Sung
        ĐDTH. Đặng Hoàng Uyên Thi

    ĐIỀU DƯỠNG HẬU PHẪU
        CĐĐD. Châu Mỹ Duyên
        ĐDTH. Huỳnh Thị Mỹ Hà
        ĐDTH. Dương Thanh Tú
        CĐĐD. Huỳnh Như

    HỘ LÝ
        Phạm Thị Oanh
        Bùi Trần Mỹ Linh

3. Nhiệm vụ
    - Căn cứ kế hoạch của Bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa để trình Giám đốc ký và thực hiện.
    - Tiếp nhận và đảm bảo Gây mê – Hồi sức trước, trong và sau phẫu thuật. trợ giúp hồi tỉnh, chống đau cho người bệnh và một số thủ thuật theo quy định chuyên kỹ thuật.
    - Khám trước gây mê, lập phương án gây mê và hồi sức.
    - Thực hiện an thần, gây mê, gây tê trong phẫu thuật và thủ thuật.
    - Theo dõi và hồi sức người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật, thủ thuật.
    - Giúp người bệnh hồi tỉnh, theo dõi, phát hiện và xử trí những biến chứng sau phẫu thuật, thủ thuật.
    - Hồi sức tích cực các người bệnh nặng hoặc có biến chứng nặng ở giai đoạn trước, trong hay sau phẫu thuật, thủ thuật.
    - Chủ động chống đau trước, trong và sau phẫu thuật, thủ thuật.
    - Quản lý phòng mổ, đảm bảo nguyên tắc và quy trình vô khuẩn theo quy định, sử dụng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, các trang thiết bị máy móc và vật tư tiêu hao liên quan đến phẫu thuật và gây mê hồi sức; bảo đảm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
    - Tham gia chỉ đạo tuyến theo quy định.
    - Thực hiện việc ghi chép, lưu giữ sổ sách, hồ sơ bệnh nhân và thống kê, báo cáo theo quy định.
    - Tham gia công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế tại Bệnh viện.
    - Phối hợp công tác các khoa/phòng/trung tâm thực hiện công tác của Bệnh viện.
    - Tham gia các hội đồng và công việc khác theo quy định của Bệnh viện.
    - Thực hiện công tác hội, họp theo quy định của Bệnh viện.

4. Một số hình ảnh hoạt động của khoa

Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ