Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Dược

    Khoa Dược Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 711/QĐ-ĐHYDCT.TCCB ngày 28/07/2011 và tổ chức hoạt động dựa trên thông tư số 22/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10 tháng 06 tháng 2011 về tổ chức và hoạt động Khoa Dược bệnh viện.


1. Chức năng:
    - Cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc có chất lượng.
    - Tư vấn, quản lý và đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

2. Nhiệm vụ:
    - Đảm bảo công tác cung ứng thuốc: Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch); Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
    - Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
    - Công tác dược lâm sàng – thông tin thuốc: triển khai các hoạt động dược lâm sàng theo nghị định 131/NĐ-CP, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc theo quyết định 122/QĐ-BYT ; tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
    - Giám sát sử dụng thuốc an toàn, hợp lý: Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện (cấp phát, bảo quản, quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt…); Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; đặc biệt là quản lý sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện theo quyết định 5631/QĐ-BYT.
    - Đầu mối tổ chức Hội đồng thuốc và điều trị: đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị theo thông tư 21/2013/TT-BYT. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
    - Nghiên cứu khoa học và đào tạo: triển khai các nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý kinh tế dược và dược lâm sàng, tham gia chỉ đạo tuyến và là cơ sở thực hành của sinh viên và học viên sau đại học ngành Dược Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
    - Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự khoa Dược:
    3.1. Cơ cấu tổ chức:

    3.2. Tổ chức nhân sự:
        - Trưởng Khoa Dược: PGS.TS.DS. Phạm Thành Suôl

        - Phó trưởng Khoa:
            • ThS.DS. Lữ Thiện Phúc
            • TS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên

        - Bộ phận nghiệp vụ - thống kê - văn thư:
            • DS. Đặng Lưu Khánh Ngọc
            • DS. Nguyễn Thị Hằng
            • DS. Huỳnh Thị Kim Cương

        - Kho thuốc, bộ phận cấp phát thuốc nội trú, ngoại trú:
            • DS. Nguyễn Kim Hương
            • DS. Đoàn Thị Hải Bình
            • DS. Vũ Thị Ngọc Lan
            • DS. Nguyễn Thị Mộng Trinh
            • DS. Lại Tài My
            • DS. Nguyễn Phạm Anh Thư

        - Bộ phận Dược lâm sàng – thông tin thuốc:
            • ThS.DS. Nguyễn Thị Hạnh
            • DS. Nguyễn Thiên Vũ

4. Mục tiêu và định hướng phát triển Khoa Dược đến năm 2030:
    - Phát triển nguồn nhân lực về cả số lượng và trình độ chuyên môn của cán bộ khoa dược để đáp ứng nhu cầu phục vụ người bệnh một cách toàn diện;
    - Từng bước phát triển hệ thống cơ sở vật chất khoa Dược đáp ứng nhu cầu bảo quản và cấp phát thuốc ngày càng tăng
    - Tối ưu quy trình cấp phát thuốc đảm bảo giảm thiểu sai sót trong sử dụng thuốc và triển khai tư vấn, chăm sóc dược cho bệnh nhân ngoại trú.
    - Phát triển các quy trình phát hiện, cảnh báo và xử trí phản ứng có hại do thuốc, từng bước hướng đến tự động hóa.
    - Phát triển các nền tảng hổ trợ nâng cao an toàn sử dụng thuốc danh mục thuốc nguy cơ cao, danh mục tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng, danh mục thuốc nguy cơ cao nhầm lẫn…
    - Triển khai tập huấn, cải tiến trong hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh; từng bước nâng cao vai trò dược sĩ lâm sàng trong nhóm điều trị đa ngành hướng tới tối ưu hóa hiệu quả điều trị bằng kháng sinh theo dược động học – dược lực học.
    - Phát triển các đề tài ứng dụng mô hình đánh giá hiệu quả - chi phí sử dụng thuốc tại bệnh viện để tư vấn Hội đồng thuốc và điều trị, tối ưu hóa danh mục thuốc nói chung và thuốc Bảo hiểm y tế nói riêng.
    - Phối hợp với khoa Dược trường ĐHYD Cần Thơ và các khoa lâm sàng trong việc triển khai, phát triển các mô hình đào tạo thực hành Dược lâm sàng toàn diện và chuẩn hóa cho sinh viên, học viên Sau đại học tiếp cận với lộ trình phát triển nhân lực Dược lâm sàng tại Đồng bằng Sông Cửu Long.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ