Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh


1. Cơ cấu tổ chức nhân sự
    Hiện tại khoa có 18 thành viên bao gồm:
        + 10 bác sĩ (1 tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 5 thạc sĩ, 3 bác sĩ định hướng chẩn đoán hình ảnh).
        + 2 cử nhân CĐHA, 5 kỹ thuật viên, 1 điều dưỡng

2. Chức năng và nhiêm vụ
    Khám chẩn đoán bệnh nhanh, hiệu quả bằng các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến, phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ người bệnh.
        + Chẩn đoán hình ảnh trên các phương tiện, máy chụp XQ, máy siêu âm, máy chụp cắt lớp vi tính…
        + Thực hiện các thủ thuật: chọc hút áp xe, sinh thiết gan, chọc hút dịch màng phổi… dưới hướng dẫn của siêu âm.
    Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị khoa học tại Bệnh viện và hội nghị chuyên ngành.
    Hợp tác khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành hình ảnh với các bệnh viện, tổ chức y tế trong và ngoài nước.

3. Một số hình ảnh hoạt động của khoa

Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ